سومین جشنواره انتخاب مهندسان و مدیران برتر و کارآفرین استان آذربایجانشرقی

بنابه گزارش روابط عمومی هافمن ؛ مورخه 4 اسفند ماه سال جاری در مرکز همایش فنی حرفه ای شماره 3 استان سومین جشنواره انتخاب مهندسان نمونه استان و مدیران برتر و کارآفرین با مشارکت استانداری آذربایجانشرقی ، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی همزمان با بزرگداشت روز مهندس  با حضور مدیران ارشد کشوری و استانی و چهره های شاخص برگزار گردید که با توجه به توانمندی شرکت هافمن و اشتغال زائی برای جوانان توسط این مجموعه مدیر عامل خوش فکر و جوان مجموعه جناب آقای مهندس حمیدیه بعنوان مدیر برتر و کار آفرین شایسته دریافت لوح و تندیس جشنواره گردید و همچنین شرکت هافمن بعنوان شرکت نمونه استانی مطرح گردید .