جشنواره ملی دانش و پژوهش

بنابه گزارش روابط عمومی هافمن ؛ مورخه 2 اسفند ماه سال جاری جشنواره ملی دانش و پژوهش با رویکرد ارزش آفرینی براساس مدل سازمان های یادگیرنده که هم زمان با فراغ التحصیلی مدیران دانش پذیر نیز بود در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه سهید بهشتی با حضور خانواده بزرگ هافمن برگزار گردید که در این جشنواره علاوه بر حضور و سخنرانی مدیران ارشد کشوری و اساتید دانشگاه و انتقال تجربه توسط مدیران مدعو جناب آقای مهندس حمیدیه – مدیر عامل محترم شرکت هافمن بعنوان مدیر فرهیخته سال 1397 شناخته شده و مفتخر به دریافت اعتبار نامه های ملی و بین المللی در حوزه های مطالعاتی و مهارتی گردیدند که به نمایندگی از ایشان جناب آقای مشیرفر – مدیر فروش هافمن لوح و تندیس رابه نیابت دریافت نمودند .

هافمن ؛ هدایت فکر و اندیشه من برای میهن