چهارمین جلسه هم اندیشی مدیران ارشد و نمایندگان مونتاژکار هافمن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هافمن، چهارمین جلسه هم اندیشی مدیران ارشد و نمایندگان برتر مونتاژکار هافمن از استان های مختلف کشور ، در تاریخ 27 و 28 تیرماه روز سه شنبه و چهارشنبه طی دو روز برگزار گردید.

[…]