نمایشگاه سنندج

به گزارش روابط عمومی هافمن ، نمایشگاه صنعت ساختمان استان کردستان در شهر سنندج برگزار گردید. این نمایشگاه از تاریخ ۱۰ الی ۱۴ اسفندماه جاری برقرار بود و صنایع و محصولات مختلف ساختمانی را در بر می گرفت.

[…]