بازدید دکتر قره سید رومیانی نماینده محترم مردم شریف تبریز ، اسکو ، آذرشهر در مجلس شورای اسلامی از هافمن

به گزارش روابط عمومی هافمن ، صبح روز پنجشبه 17/10/94 دکتر قره سید رومیانی به همراه جمعی از صاحبان صنایع حاضر در شهرک صنعتی ویژه سرمایه گذاری خارجی از سالنهای خط تولید کارخانه هافمن بازدید بعمل آوردند.

[…]