کسب سختگیرانه ترین و کامل ترین استاندارد موجود در حال حاضر جهان از SKZ آلمان ، توسط هافمن

تست های کیفیتی که توسط موسسه اس. کی. زد  (SKZ)آلمان یکی از بزرگترین موسسات ممیزی کیفیت دنیا بر روی پروفیل ها انجام می شود، مورد تایید شرکت (جی. کی. اف. پی) قرار می گیرند.

این گواهی نامه مرتبط با تولید پروفیل های  UPVC و با عنوان  RAL GZ 716-1 است که بدون شک سختگیرانه ترین و کامل ترین استاندارد موجود در حال حاضر جهان در این صنعت می باشد.

به گزارش روابط عمومی هافمن ، هافمن در راستای ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی خود و ورود به بازارهای جهانی موفق به کسب گواهینامه فنی از آزمایشگاه  SKZ  آلمان شده است.

این گواهینامه مهر تأییدی بر کیفیت بین المللی پروفیل های تولیدی هافمن می باشد. مؤسسه  SKZ  به عنوان معتبرترین آزمایشگاه انجام آزمون پروفیل های  UPVC  در کشور آلمان و اتحادیه اروپا می باشد.