2014-01-21

نمایندگان

در صورت نیاز میتوانید به سلیقه خود با کلیک بر روی عنوان (نام ، شرکت ، شهر ) مرتب سازی را تغییر دهید.
* لیست نمایندگان در حال بروز رسانی می باشد. در صورت اطلاعات بیشتر با پشتیبانی فروش تماس حاصل فرمایید.
کد نمایندهنام نمایندهنام شرکتاستانشهرتاریخ صدورمدت اعتبار
30843علیرضا داورانگروه صنعتی آذر خزرآذربایجان شرقیتبریز97/05/01یکسال
40097.66سید ضیا مقدمگروه صنعتی شکوه مارالتهرانتهران97/05/01یکسال
50063.4مهدی نور آذرگروه صنعتی بست ویناردبیلاردبیل97/04/25یکسال
50063.9حسین تدینگارکاه درب و پنجره دوجداره تدیناردبیلاردبیل97/04/25یکسال
50063.8بهنام نژاد جوادگارکاه یو پی وی سی نژاد جواداردبیلاردبیل97/04/25یکسال
50063.7عباس حاتم نژادصنایع تولیدی صنعتی نمونهاردبیلاردبیل97/04/25یکسال
50063.6یوسف عزیز پورگروه صنعتی مرصاداردبیلاردبیل97/04/25یکسال
30567عزیزالله جعفرزادهآذر پنجرهاردبیلخلخال97/04/25یکسال
50063.5اسماعیل یعقوبیکارگاه ثامن الحججاردبیلمشکین شهر97/04/25یکسال
50149جلال رمضانیگروه تولیدی صنعتی مازن تکمازندرانساری97/04/25یکسال
50126احمد حسین زادهیو پی وی سی ستاره شهرمازندرانشهرستان نور97/04/25یکسال
30727محمدرضا نجفیکارگاه نجفیمازندرانبهشهر97/04/25یکسال
31034.4پویا با فکرپنجره دو جداره آرامشگیلانلاهیجان97/04/25یکسال
50129سید عباس اندرواژیو پی وی سی اندرواژمازندرانساری97/04/25یکسال
30426.3حسین علینژادگروه صنعتی عایق سپهرخراسان شمالیآش خانه97/04/25یکسال
30426.2بهروز وحدانیگروه صنعتی ابتکارخراسان شمالیبجنورد97/04/25یکسال
31034.2شروین علیزادهآلفا تکگیلانرشت97/04/25یکسال
30169.22محمد علی عمری چهرتیگروه صنعتی کاوهآذربایجان غربیسلماس97/04/25یکسال
30169.21احد شافعیآذرباخیشآذربایجان غربیخوی97/04/26یکسال
30169.2مسعود اسدی و مرتضی رنجبرگروه تولیدی رنجبر و اسدیآذربایجان غربیشاهین دژ97/04/27یکسال
40097اسماعیل عبیدیبازرگانی عبیدیالبزرکرج96/12/29یکسال
30426.1یوسف اسفندیاریگروه صنعتی کریمخراسان شمالیبجنورد96/06/20یکسال
30731سید کمال حسینیگروه صنعتی ساداتگلستانگرگان96/06/20یکسال
30731.7ابوالفضل مصدقدقت شمالگلستانکردکوی96/06/20یکسال
31164.1محمد احمدیپنجره پیرامیدالبرزکرج96/06/20یکسال
31164.2مسعود محمدی کسریگروه صنعتی کسریتهرانشهریار96/06/20یکسال
31154عاقل امید بادوین کلاسآذربایجان شرقیکلیبر96/06/20یکسال
31034.5سعید دهقانهای پنآذربایجان شرقیکندرود96/06/20یکسال
31034.2بهمن قاسملویامورسازه نماآذربایجان شرقیمرند96/06/20یکسال
31034.3حسین فرحناکگیتی پسندآذربایجان شرقیشند آباد96/06/20یکسال
30802امیرعلی رباعیآراز پن تبریزآذربایجان شرقیتبریز96/06/20یکسال
31164.42شاهین زندیگروه صنعتی زندیتهرانشهریار96/06/20یکسال
31792مجتبی باقریگروه صنعتی باقریخوزستانآبادان96/07/30یکسال
50221ایمان صفریآرسا وینتهرانتهران97/09/25یکسال
50099محمد بختیاریگروه صنعتی عرشیاکرمانشاهاسلام آباد غرب96/08/01یکسال
31069.14علیرضا حسنلودرب و پنجره حسنلوآذربایجان غربیاورمیه96/06/20یکسال
50037یوسف زارعیمدرنبوشهرعسلویه96/07/30یکسال
31636حسن قره قاشلویو پی تکخراسان رضویتوس96/06/20یکسال
50184حبیب اله نصراله زادهگروه صنعتی روش نما گسترتهرانتهران97/03/10یکسال
31034.31هادی رفعتیپنجره دو جداره رفعتیگیلانکلاچای97/03/24یکسال
50072مریم صفاییتولیدی صفاییآذربایجان شرقیتبریز97/04/25یکسال
31069.1صادق تجویدیتجویدیآذربایجان غربیارومیه97/04/25یکسال
50099.2ادریس نوزادیگروه صنعتی موکریانکرمانشاهجوانرود97/04/25یکسال
50099.1ستار مرادی قانعدرب و پنجره دو جداره ستارکرمانشاهجوانرود97/04/25یکسال
40329.22عزت الله اسماعیلیگروه صنعتی بردارن اسماعیلیایلامایوان غرب97/04/25یکسال
50152احسان سیفگروه صنعتی سیفکرمانشاهکرمانشاه97/04/25یکسال
30868اکبر کریمی خرمیسراسازان هدیشفارسشیراز97/04/25یکسال
50087اکبر قائدیاناطلس پنجرهبوشهربوشهر97/04/25یکسال
50101سلیم ملکیگروه صنعتی میلادکرمانشاهکرمانشاه97/04/25یکسال
31021روح الله نظریگروه صنعتی احسانایلامایلام97/04/25یکسال
31626سالار عباسیگروه صنعتی امینایلامبخش سیوان97/04/25یکسال
31034.37یونس هاشم زادهنوین پنجره ارسآذربایجان شرقیهادیشهر97/04/25یکسال
31437یوسف مجتهدیمهر آذربایجانآذربایجان شرقیتبریز97/04/25یکسال
31034.36فرهاد سرودیتولید درب و پنجره دوجداره سرودیآذربایجان شرقیسردورود97/04/25یکسال
31034.35حسین معینیگروه تولیدی صنعتی آلفا یو پی وی سیآذربایجان شرقیتسوج97/04/25یکسال
31034.34نورالدین دامادیگروه صنعتی رصدآذربایجان شرقیمراغه97/04/25یکسال
31034.21محمد رضا پرنلوصنایع یو پی وی سی تهرانیآذربایجان شرقیسراب97/04/25یکسال
31034.33سعید قانونیگروه تولیدی اوجانآذربایجان شرقیبستان آباد97/04/25یکسال
31742جعفر مرجانیگروه صنعتی آذراویارآذربایجان شرقیتبریز97/04/25یکسال
31034.32علی اکبر فتحیدلتا پنآذربایجان شرقیتبریز97/04/25یکسال
30644همت انعامییو پی وی سی انعامیاردبیلپارس آباد97/04/25یکسال
50109.3غلام علی داوود آبادینوین دربمرکزیاراک97/05/01یکسال
30933نادر امیریدرسا وینمرکزیاراک97/05/01یکسال
50109.3احمد شفیعیآسا دژمرکزیاراک97/05/01شش ماه
50109.1مهدی جعفریآریا وینمرکزیشازند97/05/01یکسال
50038داوود سعیدیمیرال پلاستمرکزیخمین97/05/01یکسال
30755علیرضا ایمانیرفیمان در وین صنعتتهرانشهریار97/05/01یکسال
31164.43مجید علیخانیاسپروزالبرزکرج97/05/01یکسال
31164.25مهدی آقاجانگروه صنعتی ویستا وینالبرزکمال شهر97/05/01یکسال
31164.23داوود مالمیرپنجره آفتابالبرزکرج97/05/01یکسال
31164.47هوشنگ طیبی سالارافق نماالبرزکرج97/05/01یکسال
31164.18اسد علیزادهایران یو پی وی سیالبرزکرج97/05/01یکسال
40097.55مرتضی اسماعیلیپنجره عایق نواندیشانقمقم97/05/01یکسال
30944رضا مرادی مقدمپولاد یراق تارادیسقمقم97/05/01یکسال
40097.56حسین اکبرینوین صنعتتهرانشهریار97/05/01یکسال
31132یوسف جعفریصعود صنعتچهارمحال بختیاریفارسان97/05/01سه ماه
50197احسان اسماعیلیتک وین پلاستلرستانالیگودرز97/05/01یکسال
50209احمد ترکیسی تو پلاستلرستانالیگودرز97/05/01شش ماه
50154حسن رضائیانگروه صنعتی تک سازانلرستاننور آباد97/05/01سه ماه
31069جعفرنژاد و ولیزادهگروه تولیدی زرین دربآذربایجان شرقیتبریز97/03/01شش ماه
31034.3محمد علی مغانیآذرتاش خاورمیانهآذربایجان شرقیباسمنج97/03/20یکسال
40097.61حسام طالب پورمدرن سازانتهرانورامین97/05/01یکسال
40097.62اسحاقی و رجبیدرب و پنجره البرزالبرزطالقان97/05/01یکسال
31324علی مقربیهای تکتهرانبومهن97/05/01یکسال
31164.45حسن ترابیانکارگاه تولیدی ترابیانمرکزیساوه97/05/01یکسال
31164.49داود ملک زادهبیتسا گستر غربالبرزگرمدره97/05/01یکسال
50212امیر حمزه نصیری منفردسایان وینتهرانتهران97/05/01یکسال
40097.65محمدیان - ابراهیمیگروه صنعتی آملهتهراناحمد آباد مستوفی97/05/01یکسال
40097.64کامران عباسیگروه صنعتی ایده آلتهرانتهران97/05/01یکسال
40097.63شاهرخی - اکبریطهران پنجرهتهرانشهریار97/05/01یکسال
50199امیر لشکریپاتریستهرانشهریار97/05/01یکسال
31164.38مسعود مرادیگروه صنعتی آریاتهرانرباط کریم97/05/01شش ماه
40097.6عبد الله اوتادیصنعتکده مهرگانمرکزیساوه97/05/01یکسال
50106.1آقای وحید دهقانیاران وینتهراناحمد آباد مستوفی97/05/01شش ماه
30897رضا کسائیانتابان پنجره پرتو گسترخراسان رضویمشهد97/05/01یکسال
50204رضا نواآرکاخراسان رضویمشهد97/05/01یکسال
31063محمد آثاری جامینوین پنجره جامخراسان رضویتربت جام97/05/01یکسال
55023حاج هادی سعات منشپنجره عایق پردیسخراسان رضویسبزوار97/05/01یکسال
31164/46صادق باقریسپید صنعتالبرزکرج97/05/01یکسال
40097/02ناصر غالبیسیسکو وینالبرزکرج97/05/01یکسال
31164/50حجت کیانیکیان ویستاالبرزکرج97/05/01یکسال
40097/59بسحاق مظاهریآرامشتن پنجرهالبرزشهریار97/05/01یکسال
31716علی اصغر احمدیه نیایران پویاتهرانملارد97/05/01یکسال
40097/57محمد شادکامگروه صنعتی شاهدتهرانتهران97/05/01شش ماه
50109/4زارعی وپرکاهدرسا وینقمسفید کوه97/05/01یکسال
40097/58اسماعیل ناجیگروه صنعتی ناجیالبرزکرج97/05/01یکسال
50189مهدی مسلمی کرامتپنجره سفیدقمسفید کوه97/05/01شش ماه
50118حامد دوانیو پی وی سی دوانهرمزگانبندرعباس97/04/25یکسال
31729حسین پای بستمالیا صنعت پای بستبوشهربرازجان97/04/25یکسال
30169.19پیمان سلامیاویم پنجره هزارهآذربایجان غربیارومیه97/04/25یکسال
31069.5محمود شلوندییو پی وی سی شلوندیآذربایجان غربیمیانداب97/04/25یکسال
50175فریدون واحدگروه صنعتی دانیالمازندرانچالوس97/04/25یکسال
50053حسین اندراجمیکارگاه سینا پن پارسیانمازندرانجویبار97/04/25یکسال
31037مهدی محمودیصنایع آلومینیوم نمامازندرانبابلسر97/04/25یکسال
30731.2سید جواد حسینیکارگاه آلوم پلاست گلستانگلستانفاضل آباد97/04/25یکسال
50112علی پورمحمدیکارگاه آلومتکمازندرانجاده ساری دریا97/04/25یکسال
50132فرامرز بصیری رادعایق پنجره خزرمازندران بابلسر97/04/25یکسال
31034.39هادی جعفریصنایع درب و پنجره انوشگیلانرشت97/04/25یکسال
31034.27جمشید پور ذکاییپنجره دوجداره آریاگیلانلنگرود97/04/25یکسال
30948فرامرز شیخی پورپنجره نوین پارس گسترمازندرانشهرستان نور97/04/25یکسال
31034.38حسن حیدریپنجره دوجداره حیدریگیلانلنگرود97/04/25یکسال
31034.14شاهین خاصی پورتاپ وینگیلاناسالم97/04/25یکسال
31034.9صلاح الدین علیپوراستار وینگیلانتالش97/04/25یکسال
30169.16جواد زراعت دوستزراعت دوستآذربایجان غربیسلماس97/04/25یکسال
60084ذبیح الله امیری حسینیزانیار سازهکردستاندهگلان97/04/25یکسال
30949مسعود هنرورنوین پنجره زاگروسکردستانسقز97/04/25یکسال
50146مهران ویسیگروه صنعتی علم کوهمازندرانچالوس97/04/25یکسال
40304اسماعیل جانزادهجانزادهآذربایجان غربیسلماس97/04/25شش ماه
30169.23شهرام محمودینوین صنعتآذربایجان غربیسردشت97/04/25شش ماه
30169.24حسین امجدنیازمزیرانآذربایجان غربیسردشت97/04/25شش ماه
30169.25شاهو موسی زادهبرادران موسی زادهآذربایجان غربیسردشت97/04/25شش ماه
31034.41مجتبی بهرامیگروه صنعتی آریاگیلانلاهیجان97/04/25شش ماه
31034.42سید جواد عرفانیمهرآذین بام سبزگیلانماسال97/04/25شش ماه
31034.43سید قربان حسینیکارگاه حسینیگیلاناملش97/04/25شش ماه
31034.8حمزه کهکشانگروه تولیدی کهکشانگیلانآستارا97/04/25شش ماه
31169.26حسین محمدیتکنوینآذربایجان غربیارومیه97/04/25شش ماه
50115روزبه شعبانیکارگاه روزبهمازندرانتنکابن97/04/25شش ماه
30169.27اسماعیل فریدکارگاه فریدآذربایجان غربیارومیه97/04/25شش ماه
50099.3جمشید کسواریاناطلس ممتازکرمانشاهاسلام آباد غرب97/04/25شش ماه
30842حسین سلطانیبهسازانایلام ایلام97/04/25شش ماه
50035حامد محمدیکارینو پنجرهبوشهربرازجان97/04/25شش ماه
31502صالح زایری پوربهمارک پنجرهخوزستاناهواز97/04/25شش ماه
31034.44سید رضا آقامالینوین تکآذربایجان شرقیتبریز97/04/25شش ماه
50182سیروان کد خداییپنجره اطلسکردستانسنندج97/04/25شش ماه
50083مهدی کریمیگروه تولیدی صنعتی آریانکردستاندهگلان97/04/25شش ماه
50114حمید حیدری فردپنجره سبزمازندرانساری97/04/25شش ماه
31034.45محمد تقی پورتولیدی پنجره گیلانگیلانرشت97/04/25شش ماه
30731.3اسماعیل گریگارکاه پنجره صحراگلستانآق قلا97/04/25شش ماه
50160سید علی اصغری شجاعیگارکاه شجاعیمازندرانساری97/04/25سه ماه
50217سجاد سورینوین پنجره طاهاهمدانتویسرکان97/05/01یکسال
50282محمد سعید ملکینیک سازانتهرانقدس97/07/25یکسال
50194رضا نیلیپویا پنجرهتهرانتهران97/09/25یکسال
50199امیر لشگریپاتریستهرانشهریار97/05/01یکسال
50212امیر حمزه نصیری منفردسایان وینتهرانتهران97/05/01یکسال
50184حبیب اله نصراله نژادگروه صنعتی روش نما گسترتهرانتهران97/03/10یکسال
31735حمید حاجی آقاییدو جداره حمیدقزوینقزوین97/09/01یکسال
31715سید مرتضی طاهریالمو تکنیک طاهریاصفهانکاشان97/09/01یکسال
30887جواد صاحب نامپنجره خاتمخراسان رضویتایناد97/09/01یکسال
31792/1سید رضا صالحی قلعه سفیدپنجره یو پی وی سی صالحیخوزستاناهواز97/10/19یکسال
50143محمد مهدی شاهرخیپنجره دوجداره نیکهرمزگانبندرعباس97/07/07یکسال
50099/3نورالدین قدوسیانگروه تولیدی قدوساینکرمانشاهسرپل ذهاب98/02/01سه ماه
30387مهدی نائب آقازیبا پنتهراننهران98/01/01یکسال
50346یوسف غلامیآتی پنجرهتهرانتهران98/05/01یکسال