دریافت گواهینامه بین المللی رضایتمندی مشتری” ISO 10002 “

به گزارش روابط عمومی هافمن، این شرکت موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ” ISO 10002 ” در شهریورماه 95 گردید. این گواهینامه حاصل توجه خاص هافمن به مسئله رضایتمندی مشتری و همچنین تلاش های مستمر و هدفمند در جهت جلب رضایت مشتریان می باشد.

10002-2014