بازدید رایزن کنسولگری ترکیه از هافمن

به گزارش روابط عمومی هافمن، رایزن تجاری کنسولگری ترکیه جهت بازدید خطوط تولید پروفیل هافمن، روز دوشنبه تاریخ 95/09/15 از این مجموعه بازدید نمودند.

ایشان که باهدف بازدید از شرکت های دارای سرمایه گذار خارجی در این مجموعه حضور داشتند، نشستی نیز با مدیرعامل هافمن جناب آقای مهندس حمیدیه داشته و به گفتگو در این خصوص پرداخته و قول مساعدت ها و ارتباطات بیشتری از طرف کنسولگری ترکیه را به ایشان دادند.