امضاء تفاهم نامه فی مابین خانواده بزرگ هافمن و اداره کل فنی و حرفه ای استان البرز

به گزارش روابط عمومی هافمن ؛ مورخه 11 آذرماه 1397 با حضور جمعی از مدیران هافمن در ساختمان مرکزی اداره کل فنی و حرفه ای استان البرز تفاهم نامه ای را با رای زنی مدیر کل محترم فنی و حرفه ای استان البرز جناب آقای دکتر غیاثی تبار که از جانب ایشان به نمایندگی جناب آقای مهندس مهربانی در خصوص مشارکت در آموزش و تامین اقلام لازم برای آموزش این صنعت توسط خانواده بزرگ هافمن؛ به امضاء طرفین رسید .

هافمن با رویکرد ایجاد اشتغال ؛ در جهت پیشرفت ایران عزیز .