امضاء تفاهم‌نامه همکاری هافمن و فنی و حرفه‌ای استان تهران

به گزارش روابط عمومی هافمن ؛ هافمن و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران تفاهم‌نامه امضاء گردید .

مهندس حمیدیه، مدیرعامل هافمن و دکتر رضا گرزین، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران صبح روز سه‌شنبه بیست آذرماه، یک تفاهم‌نامه همکاری را به امضاء رساندند.

امضاء و انعقاد این تفاهم‌نامه در ادامه تفاهم‌نامه‌های قبلی هافمن با مراکز فنی و حرفه‌ای سراسر کشور و در زمینه تامین مواد مصرفی کارگاه آموزش یو.پی.وی.سی مرکز شماره 9 فنی و حرفه‌ای تهران، سرویس، کالیبراسیون و راه‌اندازی مجدد تجهیزات کارگاه و تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی صورت گرفت.

مهندس حمیدیه در جلسه‌ای که به همین منظور در دفتر مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان تهران برگزار شد با اشاره به نیاز کشور به پرورش افراد متخصص و کارآزموده عنوان کرد: متاسفانه آن‌چنان‌که بایدوشاید در کشور به امر آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای اهتمام نشده و باوجود گسترش دانشگاه‌ها و رشد آموزش‌های علمی، در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کوتاهی‌های زیادی صورت گرفته و نیاز است که به این امر توجه ویژه شود.

حمیدیه عقد تفاهم‌نامه با مراکز فنی و حرفه‌ای کشور را از جمله اهداف بلندمدت و کارهای مثبت مجموعه هافمن عنوان کرد و گفت: مجموعه هافمن آمادگی دارد تا با مراکز فنی و حرفه‌ای سراسر کشور در زمینه تجهیز کارگاه، تدوین استانداردها و تامین نیروی آموزشی و… همکاری داشته باشد و خوشبختانه تاکنون موفق شده‌ایم با اداره کل فنی و حرفه‌ای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، زنجان و… تفاهم‌نامه‌های خوبی منعقد کنیم. با فنی و حرفه‌ای چند مرکز استان نیز در حال رایزنی برای عقد تفاهم‌نامه و شروع همکاری هستیم.