استاندارد های پروفیل یو پی وی سی

استاندارد های پروفیل یو پی وی سی

پروفیلهایی که در کشورهای اروپایی تولید می گردد و در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند دارای 2 استاندارد اصلی می باشند :

 1. استاندارد کشور انگلستان که به عنوان استاندارد اروپا نیز مورد استفاده قرار می گیرد با عنوان 12608 BS EN که آخرین ویرایش آن سال 2003 می باشد.
 2. استاندارد دیگر که استاندارد سختگیرانه ای می باشد استاندارد کشور آلمان با عنوان RAL GZ 716-1 و آخرین ویرایش آن سال 2088 می باشد.

استانداردهای BS  و RAL از دیدگاه های مختلف پروفیل های یو پی وی سی را مورد بررسی قرار می دهند که یکی از نکات مهم در آنها استاندارد ضخامت دیواره های اصلی و دیواره های رابط بین آنها در پروفیل می باشد. در هر دو این استانداردها ضخامت بالاتر از 8/2 میلیمتر در دیواره اصلی و همچنین ضخامت 5/2 میلیمتر در دیواره های فرعی به عنوان پروفیل کلاس A یا کلاس یک در نظر گرفته می شود.  ضخامت بالاتر از 5/2 میلیمتر در دیواره های اصلی و 2 میلیمتر در دیواره های فرعی نیز به عنوان پروفیل های نوع B یا کلاس د=دو مطرح می شوند. در استاندارد BS نوع سومی نیز تعریف شده است که بر اساس توافق بین سازنده و خریدار پروفیل استاندارد تعریف می شود که به آن پروفیل کلاس c گفته می شود.

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ایران هم به عنوان متولی تدوین استاندارد ملی تجهیزات و مصالح ساختمانی، تحقیقات و مطالعات گسترده ای در این زمینه صورت داده است و استاندارد BSEN را به عنوان استاندارد مناسب انتخاب و ترجمه نموده و در اختیار سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی  قرار داده است.

موارد مورد بررسی در استاندارد  :

 1. ابعاد و اندازه های پروفیل
 2. وزن پروفیل
 3. ظاهر و شرایط ارسال
 4. شرایط آب و هوایی و آزمون های آن
 5. آزمون مواد اولیه
 6. آزمون حرارتی پروفیل
 7. مقاومت در برابر ضربه

تست های پروفیل یو پی وی سی

 1. شکل ظاهری و شرایط تولید

سطوح پروفیل های انتخاب شده لازم است دارای رنگ سفید یکنواخت بوده و عاری از هرگونه اجسام خارجی، حفره، ترک و حباب و سایر معایب باشد.

 1. مقاومت در برابر ضربه ناشی از سقوط جرم در دماهای پایین

10 نمونه 30متری پروفیل انتخاب شده و در دستگاه Freezer قرار داده و تا دمای 15-  درجه به مدت حداقل یک ساعت قرار داده می شود.سپس توسط وزنه ای به جرم یک کیلو گرم از ارتفاع 1500 میلیمتری مورد تست ضربه قرار می گیرد.

 1. رفتار پس از گرم شدن

نمونه 22 سانتیمتری در دمای 150 درجه سانتیگراد به مدت نیم ساعت گرم شده و پس از خنک شدن در دمای محیط باید فاقد هرگونه تغییر شکل ظاهری باشد.

 1. تست جرم در واحد طول

نمونه 25 سانتیمتری با دقت یک میلیمتر اندازه گیری شده و جرم آن به دقت سنجیده می شود. جرم واحد محاسبه شده نباید کمتر از 95% مقدار اسمی آن باشد.

 1. برگشت حرارت

مقطع پروفیل 22 سانتیمتری انتخاب و با دو خط به فاصله 200 میلیمتر  در دو سمت به صورت عمودی بر مقطع نشانه گذاری می شود سپس در دمای 100 درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت حرارت دیده و پس از خنک شدن در محیط، فاصله نشانه گذاری ها مجددا سنجیده می شود. برای پروفیل های فرعی درصد اختلاف برگشت کمتر از 3% و پروفیل های اصلی کمتر از 2% باشد.

 1. تست ابعاد و هندسه پروفیل

تست ضخامت جداره های داخلی و خارجی و هندسه پروفیل با ابزارهای دقیق در این تست سنجیده می شود.

 1. تست کجی

در این تست اندازه گیری انحراف محور اصلی پروفیل از طریق دو نمونه یک متری با ابزار دقیق انجام می شود.

 1. تست جوش

سطح مقطع پروفیل پس از مرحله جوش بر اساس استاندارد RAL باید با رسیدن به نیروی مشخصی به مرحله شکست برسد و در غیر اینصورت مردود شناخته می شود.

در شماره بعد می خوانیم :

بهترین روش های انبار و بارگیری پروفیل یو پی وی سی