2016-04-28

آزمایشگاه هافمن

آزمایشگاه هافمن به موجب اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IES 17025  از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ، مستقل و به موازات تولید پروفیل فعالیت می نماید.

آزمایشگاه این شرکت تمامی مواد اولیه ورودی را مورد ارزیابی قرار داده و پس از تایید مواد اولیه توسط واحد کیفی وارد چرخه تولید می گردد.در تمامی مراحل تولید پروفیل ، ایستگاه های متعدد بازرسی و کنترل توسط کارشناسان متخصص و کارآزموده آزمایشگاه این شرکت طراحی و به صورت مداوم فرایند تولید پروفیل مورد بررسی و کنترل قرار میگیرد.

در این آزمایشگاه ، محصولات نهایی تولید شده بوسیله تجهیزات و تکنولوژی های مدرن با استاندارد های بین المللی کنترل میگردد و پس از تایید این واحد ، محصولاتی با کیفیت بالا به مشتریان عرضه میگردد.

آزمایشگاه هافمن علاوه بر اخذ گواهینامه های تایید صلاحیت ISO/IES 17025   موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی شده است که تمامی این موارد می تواند مهر تاییدی بر کیفیت محصولات تولیدی این شرکت باشند.