ششمین جلسه هم اندیشی کارگاههای مونتاژ برتر کشوری هافمن و مدیران هافمن – copy

به گزارش روابط عمومی هافمن ششمین جلسه هم اندیشی کارگاههای مونتاژ برتر و مدیران هافمن با موضوعیت کیفیت ، ثبات و نوآوری با حضور 25 کارگاه مونتاژ برتر از سرتاسر کشور و مدیران ارشد هافمن از جمله مدیریت عامل جناب آقای مهندس حمیدیه ، در مورخه های 13 و 14 تیرماه سالجاری در محل سالن En savoir plus surششمین جلسه هم اندیشی کارگاههای مونتاژ برتر کشوری هافمن و مدیران هافمن – copy[…]

ششمین جلسه هم اندیشی کارگاههای مونتاژ برتر کشوری هافمن و مدیران هافمن – copy

به گزارش روابط عمومی هافمن ششمین جلسه هم اندیشی کارگاههای مونتاژ برتر و مدیران هافمن با موضوعیت کیفیت ، ثبات و نوآوری با حضور 25 کارگاه مونتاژ برتر از سرتاسر کشور و مدیران ارشد هافمن از جمله مدیریت عامل جناب آقای مهندس حمیدیه ، در مورخه های 13 و 14 تیرماه سالجاری در محل سالن En savoir plus surششمین جلسه هم اندیشی کارگاههای مونتاژ برتر کشوری هافمن و مدیران هافمن – copy[…]

مهندس محمد حمیدیه – copy

مهندس محمد حمیدیه متولد سال ۱۳۵۷ فارغ التحصیل رشته مهندسی برق الکترونیک، بعد فارغ التحصیلی از دانشگاه فعالیت خود را در صنعت و تولید کشور آغاز نمودند.مهندس محمد حمیدیه از سال ۱۳۸۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیت مدیره مجموعه هافمن وارد صنعت یو پی وی سی گردید. ایشان عضو هیت رئیسه انجمن یو پی En savoir plus surمهندس محمد حمیدیه – copy[…]